fredag 22 maj 2009

GRC borrar vidare

Jag har gått och väntat på nyheter från Mexiko om hur det går med byggandet för GRC. Senaste rapporten och bilderna var mycket hoppingivande, men nu har det gått en månad sedan dess så gårdagens pressmedelande om nya borrresultat var mycket glädjande.

Hålet som redovisas i pressmedelandet, det första i det nya borrprogrammet, visar på att en rejäl expandering av tillgångarna är möjliga. President William W. Read tror att det är möjligt att på kort tid dubblera tillgångarna och det är onekligen mycket fina siffror han har att jobba med. Marknaden uppvärderade aktien med dryga 7% till $4.84. Mitt tidigare köp i år var alltså en mycket god affär. Fortsatt har inget tillstånd att starta dagbrottet erhållits, men ännu är detta inte på något sätt kritiskt eller begränsande för byggandet. Malmkroppen är exponerad och ligger redo att börja brytas.

Guldet har den senaste tiden stigit rejält och igår blev det återigen ett rejält skutt upp till $952/oz.


Även silver, som är en utgör en stor men ofta förbisedd del av GOROs tillgångar, har gått bra. Faktiskt mycket bättre än guldet. Silvret är fortsatt lågt värderat relativt guldet - kanske är en uppvärdering närmare det historiska ratiot är på gång?


Den utmärkta bloggen Livet efter oljan har en mycket intressant artikel om Mexiko och deras oljeberoende. Frågan jag måste ställa mig är hur detta kommer påverka GORO på lite längre sikt. Kommer företaget att få hjälp och stöd för att kunna generera så stora exportinkomster som möjligt eller finns det risk för nationalisering av gruvnäringen? En strategi för vinsthemtagning bör nog utarbetas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar