torsdag 28 maj 2009

Jag har en plan - del 4: Delmål

Visionen är och skall vara det slutliga målet och kanske är något tidsmässigt avlägset och/eller något diffust som är svårt att lägga in i beräkningar. Delmålen skall vara det motsatta: tydligt formulerade i både tid och storhet. Målen skall vara realistiska och uppnåeliga - det är väldigt sporrande att efter en rejäl arbetsinsats nå ett mål.

Delmålen skall om möjligt vara tydligt kopplade till visionen, har man en fix summa som mål är delsummor vid bestämda tidpunkter lämpliga. Är visionen något diffus sätts även då målet lämpligen till förslagsvis en viss summa i tillgångar, utdelningar, hyresintäkter eller liknande. Jag har en viss summa till sommaren som närmsta mål, sedan ett nytt mål till nyår och därefter ytterligare ett delmål nästa sommar. Nästa sommar ska jag också ta mig en rejäl funderare på om det är dags att börja spara ihop till kontantinsatsen till husköp, så då passar det bra att ha ett definierat slutmål som brytpunkt för aktieköpandet.

Det kan också vara klokt att sätta målet relativt något jämförbart. Har man en fast summa som skall förvaltas kanske ett lämpligt valt jämförelseindex vara bra. "Jag skall varje år slå OMXS30-indexet med 5%", eller liknande. Ett annat förslag är att hitta en fond med liknande investeringsprofil som anges i idé och sedan försöka slå fondens resultat. På så sätt minskar man problemen med att behöva ändra målen då det allmänna börsläget gör att målen uppnås för lätt alternativt är mycket svåra att nå. Jag jämför mina investeringar med ovan nämnda index men har inget exakt delmål att till exempel slå OMXS30 med så och så många procent.

I mina delmål ingår också lite andra krav såsom att inte plocka pengar från hushållsbufferten eller andra reserver och använda dessa till investeringar. En avstämning att kraven uppfyllts är bra att göra när man mäter sina prestationer.

Belöning när man uppnått ett delmål kan vara bra, men det gäller att tänka efter lite så att belöningen inte är för stor då det kanske sporrar till onödigt risktagande eller en mättnadskänsla när delmålet är uppnått.

1 kommentar:

  1. Riktigt smart att motivera sig själv med delmål. Det borde fler göra!

    SvaraRadera