söndag 24 maj 2009

Jag har en plan - del 2: Vision

Wikipedia bjuder på följande definition: Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.

Visionen är det slutliga målet med investeringarna och då bloggen handlar om att på ett privatekonomiskt plan investera för framtiden så håller jag mig inom detta område. Rent allmänt kan visionen vara att till exempel inom 5 år stå för 10 % av försäljningen av en viss vara inom en viss region, uppnå en viss omsättning med en viss hållbar vinst och så vidare.

En variant av vision är att hålla den väldigt konkret, såsom att uppnå en miljon (exempel: Miljonär innan 30), en viss avkastning av kapitalet inom en viss tid (exempel: 40procent 20år) eller att kunna, om så önskas, gå i pension vid en viss ålder men ändå utan för stort risktagande kunna fortsätta med en viss livsstil.

Innehållet i vsionen kan också vara av ett mer diffust slag. Jag har t.ex. en bild av mig själv där jag inom 15 år går runt en fin försommardag och påtar i jorden på min obelånade gård med en hög nyhuggen ved från min egna skog liggandes på gårdsplanen. Fördelen med en sådan vision är att den spelar på flera strängar än de strikt ekonomiska och därigenom får man fler positiva känslor av vad en uppnådd vision kan innebära. En lite mer burdus version av visionen kan vara att ha "fuck-off-money" - dvs. ha ett kaptial stort nog att när som andan faller på gå in till chefen och be honom dra åt helvete utan att det skulle påverka levnadsstandarden mer än tillgänglig tid för rekreation blir signifikant större... Min vision kommer i huvudsak vara av den mer diffusa typen.

Det är inte alls dumt att sätta visionen något högre än vad som är strikt realistiskt och "troligt utfall". Att sträva efter något svåruppnåeligt och utmanande gör ofta att man höjer sig några snäpp och anstränger sig lite extra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar