tisdag 26 maj 2009

Jag har en plan - del 3: Idé

För att uppnå sin vision, sitt slutmål, måste man ha en idé. Vanligtvis brukar man prata om affärsidé, men jag tycker "idé" fungerar bättre för mig. I mitt fall är idén ganska enkel, om än fortfarande något skissartad: "Jag ska, när privatekonomin tillåter och utan att utsätta denna för onödig påfrestning, tillföra portföljen en summa som skall investeras i aktier eller andra värdepapper. Huvuddelen av investeringarna skall göras i stora bolag, helst med god tillväxt och med god avkastning. Undervärderade bolag där jag ser möjligheter till uppvärdering är också intressanta. Endast en liten del skall investeras i det som benämns "högriskbolag". I ett längre perspektiv skall även alternativa investeringar såsom räntepapper, guld, fastigheter beaktas. Utdelningar skall återinvesteras, dock ej nödvändigtvis i det utdelande bolaget".

Så kan en (affärs)idé se ut. Sätter man siffror på det hela såsom förväntad omsättning, resultat, kostnader osv och utvecklar vidare har får man en affärsplan. Den kan sedan användas till att avgöra om idén är hållbar.

1 kommentar: