tisdag 31 mars 2009

Månadsrapport - Mars

Då var det dags för den första månadsrapporten! Jag är inte helt säker på hur jag ska lägga upp detta så det får bli lite "trial-and-error" nu i början.

Portföljens värde är per idag 385447 kr. Under månaden uppgick insättningarna till 89500 kr. Minskning av räntesparande utanför portföljen till aktieinnehav i portföljen utgör huvuddelen av denna summa - 64500, resterande summa - 25000 utgör månadssparande.

Månadens resultat försämrades radikalt av månadsslutets svaga utveckling men är fortsatt positivt, totalt 3144 kr. Avanzaportföljens vinnare är Peyto, NCC och SCA, till förlorarna hör Fortum och H&M. Månadens köp i H&M och Fortum skedde båda till kurser högre än dagens. H&M lämnade rapport som mottogs negativt av marknaden och finska statens diskussioner om ökade skatter drog ned kursen för Fortum-aktien.

GRC väger mycket tungt och därmed beror förändringar i portföljvärdet till stora delar på denna akties utveckling. GRC har utvecklats positivt under månaden, ca 5%, med en kraftig dipp i mitten av månaden vilken jag lyckades utnyttja genom ett förhållandevis stort köp.

Under månaden har 729 kr erhållits i utdelningar, Peyto 563 kr och Avanza Zero 166 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar