måndag 23 mars 2009

Fortum - Köp

Det är märkligt att det hörs så lite om denna finska kraftjätte - och de få gånger Fortum nämns så är det oftast i samband med för höga nätavgifter eller felkalibrerade strömmätare. Sanningen är att Fortum är ett välskött företag med mycket attraktiv portfölj av kraft/värmeproducerande enheter. I Norden finns vattenkraften (47%), kärnkraft (41%) och värmekraft (12%). Totalt producerades under 2008 51.6TWh kraft, vilket motsvarar 13% av Nordens elförbrukning. Produktionen inom EU är till 92% "koldioxidfri", så det är rimligt att anta att exponeringen mot höjda koldioxidskatter och dyl. är hanterbar.

Möjlighet till expansion i Norden är starkt begränsad - någon vindsnurra här och där samt i bästa fall ett kärnkraftverk i en avlägsen framtid är vad man som investerare kan se fram emot här på hemmaplan. Fortum har istället valt att titta österut och där förvärvat det ryska Ural-baserande energiföretaget TGC-10. Givetvis har förvärvet kostat och även påverkat vinsten negativt.

Expansionen österut har setts som riskabel och i den allmänna börsoron har Fortumaktien pressas hårt. Årslägsta på 12.60€ i början av mars månad får ses som kraftigt undervärderat. Aktien stängde idag på 15.72€ och med en föreslagen utdelning på 1.00€ ger det en direktavkastning på trevliga 6.4%.

Siffrorna ser bra ut, årsrapporten andas framtidstro, verksamheten är lätt att förstå och produkten/tjänsten har en tydlig marknad. Detta gör att jag väljer att vara positiv till ett innehav i Fortum. Idag inhandlades 155 aktier till kursen 15.14€.

Fortums hemsida och årsrapport är väl värt en närmare titt, även för den om inte ämnar köpa aktien.

Fortum - Hemsida
Årsredovisning 2008
Analys Affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar